ملازمان حرم

ملازمان حرم

مدافعان حرم حضرت زینب

مدافعان حرم حضرت زینب

تصاویری ماندگار ازچهره نورانی شهدای مدافع حرم.

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۰۱/۱۸

 

آرے،خوب به چهره هاشان بنگر،
ڪـــه شهادت را به آغوش کشیدند و اینچنین آرام خفته اند . . .

📸تصاویری ماندگار ازچهره نورانی شهدای مدافع حرم.

 

 

سوال خود را مطرح کنید :