ملازمان حرم

ملازمان حرم

مدافعان حرم حضرت زینب

مدافعان حرم حضرت زینب

شهید مدافع حرم مهدی ایمانی

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۰۱/۱۸

💢هیچ وقت در حرم حضرت معصومه(س) با کفش دیده نشد،ازوقتی خادم حرم شد.میگفت:به من مهدی نگویید،بگویید غلام کریمه،امضاهایش با نام مهدی ایمانی غلام کریمه نقش میبست.

شهید مدافع حرم مهدی ایمانی❣

 

سوال خود را مطرح کنید :