ملازمان حرم

ملازمان حرم

مدافعان حرم حضرت زینب

مدافعان حرم حضرت زینب

شهید مدافع حرم جمال رضی

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۰۱/۱۸

 

وصیت نامہ:

💢فرزندانم درزندگی خمس وزکات رافراموش نکنید که من هرچیزی ازاین دنیا دارم ازخمس وزکات و کمک به دیگران است خدایا این دوگل محمدی راحفظ کن وبرای همسرم نگه دار.

شهید مدافع حرم جمال رضی❣

سوال خود را مطرح کنید :