ملازمان حرم

ملازمان حرم

مدافعان حرم حضرت زینب

مدافعان حرم حضرت زینب

شهید محمد تقی سالخورده

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۰۱/۱۸

تو بهارے ؟
نه
بهاران از توستـــــ

از تو می گیرد وام
هر بهار اینهمه زیبایی را

هوس باغ و بهارانم نیست
اے بهین باغ و بهارانم تو . . .

شهید محمد تقی سالخورده

 

سوال خود را مطرح کنید :